Ако сте български гражданин и сте навършили 18 години можете да станете клиент на ОББ онлайн (условия на услугата) , без да посещавате клон на банката, и да получите достъп през Онлайн банкиране до следните услуги: