Услуги

 • Депозити
  new pic

  Отворен депозит

  Открийте Отворен депозит през онлайн банкирането на ОББ.

  Сега може да направите своя избор!

  • Не се изисква минимална сума за откриване;
  • Изберете сами периода за получаване на лихвата на всеки 1, 3, 6 или 12 месеца!
  • Отворен депозит в лева и евро можете да откриете и на Вашите деца!

  С Отворен депозит Вие може:

  • да теглите и внасяте пари на всяка дата от месеца;
  • да получавате и изпращате преводи в България и чужбина.

  Условия
  Валута: BGN, EUR, USD
  Минимална сума за откриване: няма
  Минимална сума за олихвяване: 3000 BGN; 1500 EUR или 1500 USD
  Направете своя избор и лихвата може:

  • да се прибави към първоначално депозираната сума;
  • да се преведе по друга сметка;
  • да се изтегли в брой.

  Внасяне на суми: по всяко време без ограничение.
  Теглене на суми: без ограничение. Всеки месец имате право на две тегления или два превода при стандартни условия, като за всяка следваща трансакция се плаща допълнителна такса.

  За повече информация: https://www.ubb.bg/individual-clients/spestjavanija-i-smetki/otvorena-smetka

  Депозит На разположение

  Открийте На разположение през онлайн банкирането на ОББ.

  Вашите средства са винаги На разположение при гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита.

  Предимства

  • Получавате лихва всеки месец;
  • Гарантирана доходност дори и в случай на предсрочно прекратяване на депозита;
  • Без такси за откриване, теглене на падеж и поддържане на сметка.

  Условия
  Срочност: фиксирана: 6, 12 или 24 месеца
  Валута: BGN, EUR, USD
  Минимална сума за откриване: 3000 BGN / EUR / USD

  • Без автоматично подновяване на депозита;
  • Довнасяне и/или теглене на суми по време на договорения срок на депозита води до неговото предсрочно прекратяване;
  • Предсрочно прекратяване: допуска се по всяко време;
  • При предсрочно прекратяване до 3-тия месец от откриването на депозита, Банката не дължи лихва;
  • При предсрочно прекратяване след 3-тия месец от откриването на депозита:
   • за сроковете 6 и 12 месеца Банката изплаща дължимата до момента лихва, намалена с лихвата за едномесечен период;
   • за срок 24 месеца Банката изплаща дължимата до момента лихва,намалена с лихвата за тримесечен период.

  За повече информация: https://www.ubb.bg/individual-clients/spestjavanija-i-smetki/depozit-na-razpolojenie