Услуги

 • Сметки
  new pic

  Разплащателна сметка

  Открийте Стандартна разплащателна сметка през онлайн банкирането на ОББ.

  Когато имате нужда от непрекъснат достъп до Вашите спестявания и необходимост да извършвате разплащания в страната и чужбина, то Стандартна разплащателна сметка е Вашето решение.

  Предимства

  • Достъп по всяко време до Вашите средства чрез широка мрежа от клонове и банкомати;
  • Теглите и внасяте суми по сметката неограничено;
  • Позволява Ви да плащате сметките си за телефон, електроенергия, вода и други.

  Условия
  Валута: BGN, EUR, USD, CHF, GBP
  Без минимална сума за откриване.
  Без ограничения при теглене и внасяне.

  За повече информация: https://www.ubb.bg/individual-clients/spestjavanija-i-smetki/standartna-razplashtatelna-smetka

  Сметка Активност

  Открийте сметка Активност през онлайн банкирането на ОББ.

  Ако активно използвате своята сметка, ние ще Ви върнем месечната такса!

  Сметка Активност е най-доброто решение за Вас, защото:

  • няма такса за откриване;
  • при над 10 дебитни трансакции, осчетоводени в календарния месец банката Ви връща месечната такса;
  • получавате безплатна международна дебитна карта;
  • Ви позволява да плащате сметките си за телефон, електроенергия, вода и други;
  • може да получавате заплата, пенсия, възнаграждение или стипендия директно по разплащателната сметка;
  • теглите и внасяте суми по сметката по всяко време чрез широка мрежа от клонове и банкомати.

  Условия
  Срочност: Безсрочна
  Валута: BGN, EUR, USD,
  Минимална сума за откриване: 100 валутни единици
  Минимална сума за олихвяване: 100 валутни единици
  Такса за откриване на сметката: Без такса
  Месечна такса за обслужване - в зависимост от броя на трансакциите
  Без ограничения при теглене и внасяне.

  За повече информация: https://www.ubb.bg/individual-clients/spestjavanija-i-smetki/razplashtatelna-smetka-aktivnost