Услуги

 • Битови Сметки
  new pic

  Регистрирайте се за заплащане на битовите си сметки през онлайн банкиране.

  Услугата Заплащане на битови сметки Ви осигурява:

  • Удобство - Спестявате от своето време, като не посещавате касите на компаниите, за да заплатите месечните си сметки и не чакате на опашки;
  • Контрол върху плащането на сметките - ОББ превежда дължимите суми автоматично или след ръчно потвърждение от Ваша страна;
  • Спокойствие - Вие следите движението на Вашите пари като получавате безплатно SMS известия:
   • Съобщение за постъпилите месечни задължения с краен срок на плащане;
   • Известяване при неплатено задължение.
  • Плащания в срок - ОББ плаща Вашите задължения всеки месец в определените срокове, което Ви предпазва от риска да Ви бъде прекъсната услуга заради забравена, неплатена сметка;
  • Ползване на гратисен период при плащане от кредитна карта - не се начисляват лихви върху платените задължения до 45 дни от датата на плащане (при пълно погасяване на общата сума от последното извлечение);
  • Планиране на плащанията - Вие сами избирате броя на компаниите, към които да заплащате сметките си чрез тази услуга.

  Какво трябва да направя, за да активирам услугата Заплащане на битови сметки в онлайн банкиране?

  • Регистрация се извършва от меню Плащания, Битови сметки, Управление на битови сметки, където можете да направите регистрация към:
   • Левова разплащателна сметка или
   • Кредитна карта с активен статус.

  Регистрацията е възможна към всички видове кредитни карти на ОББ, с изключение на ОК карти.

  За повече информация: https://www.ubb.bg/individual-clients/payments/plashtane-na-bitovi-smetki