FAQ
(често задавани въпроси)

 • Ръководство за бизнес клиенти

  Затвори

  В ръководството за бизнес клиенти ще откриете полезна информация и насоки за ежедневната ви работа с функционалностите на ОББ Онлайн.

  Може да го изтеглите от тук.

 • Как да се регистрирам за услугата онлайн банкиране?

  Затвори

  1. Ако сте индивидуален клиент, можете да се регистрирате за услугата онлайн банкиране:
  • в клон на банката
  • чрез онлайн регистрация през страницата за онлайн банкиране на ОББ - https://ebb.ubb.bg, бутон Регистрация

  При онлайн регистрация е необходимо да попълните Вашите данни във формата за регистрация, след което служител на ОББ ще се свърже с Вас за потвърждаване на регистрацията Ви.

  1. Ако сте корпоративен клиент, можете да се регистрирате за услугата онлайн банкиране:
  • в клон на банката

  Дължими такси и комисионни за услугата онлайн банкиране:

  • Регистрацията за онлайн банкиране не е обвързана с такса
  • За ползването на услугата не се дължи месечна такса
  • Всички останали услуги, които ОББ Онлайн/ОББ Мобайл предлагат, се таксуват съгласно Тарифите за такси и комисионни на ОББ.

  При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на ОББ на телефон 0700 117 17, *7171 за абонати на мобилни оператори или +3592 483 1717 за връзка от чужбина.

 • Какво техническо оборудване ми е необходимо за Онлайн банкиране?

  Затвори

  Трябва да разполагате с интернет браузър Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome и др. като достъпа се осъществява с Потребител, парола за вход и уникално генериран еднократен код. Еднократните кодове могат да се изпращат като SMS съобщение или да се генерират от хардуерен токън или от софтуерен токън вграден в мобилното приложение ОББ Мобайл.

  През броузър от мобилен телефон или таблет можете да ползвате онлайн банкирането само, ако имате активиран хардуерен/софтуерен токън.

 • Мога ли да използвам ОББ Онлайн от таблет или мобилен телефон?

  Затвори

  През броузър от мобилен телефон или таблет можете да ползвате онлайн банкирането само, ако имате активиран хардуерен/софтуерен токън.

 • Получавам съобщение "Заключена парола" при опит да стартирам ОББ Онлайн.

  Затвори

  Въвели сте повече от 5 пъти грешна парола за вход в ОББ Онлайн. За отключване на достъпа посетете клон на банката или се свържете с контактния център на телефони 070011717 от страната, +3592 483 1717 от чужбина или * 7171 кратък номер за абонати на мобилни оператори от България.

  Нова парола за вход може да бъде заявена през меню Забравена парола в ОББ Онлайн.

 • Какъв документ се попълва за промяна на данни за клиент на онлайн банкирането?

 • При подписване на платежни документи получавам съобщение "Невалиден подпис" или "Некоректен подпис".

  Затвори

  Ако използвате Internet Explorer отворете архива тук (с Open, Отвори), стартирайте конфигуриращите програми (с двойно кликване) и натиснете бутоните в тях, след което рестартирайте браузъра.

  Ако не можете да отворите или стартирате програмите направете следните настройки:

   • От менюто Tools (Инструменти), изберете Internet Options (Опции за интернет) и отворете регистъра Security (Защита).
   • Маркирайте зоната Trusted sites (Надеждни/Доверени сайтове) и натиснете бутона Sites (Сайтове).
   • Въведете адреса на Интернет банкиране на ОББ - https://ebb.ubb.bg и натиснете бутона Add (Добави).
   • Потвърдете с OK / Close (Затвори). След това натиснете бутона Custom Level... (Ниво по избор...).
   • Променете настройките на ActiveX контролите и опцията за сертификат, както следва:
    • Download signed ActiveX controls - Enable. /Изтегляй подписани ActiveX контроли - Разрешаване/
    • Download unsigned ActiveX controls - Prompt. /Изтегляй неподписани ActiveX контроли - Подкана/
    • Initialize and script ActiveX controls not marked as safeEnable.
     /Инициализирай ActiveX контролите, които не са отбелязани като безопасни - Разрешаване/
    • Run ActiveX controls and plug-insEnable.
     /Изпълнявай ActiveX контролите и добавките - Разрешаване/
    • Натиснете бутона ОК и потвърдете направените промени с Yes (Да).
    • Рестартирайте браузъра.

  Ако отново получавате същото съобщение:

  • Проверете верни ли са датата и часа на компютъра Ви.
  • От меню "Tools" (Инструменти) премахнете маркера пред "ActiveX Filtering", ако има поставен такъв.
  • Ако се появи жълта лента във Вашия браузър със запитване за инсталиране, следвайте стъпките за инсталиране.
  • Възможно е вашият браузер да не позволява инсталирането на компонента capicom.dll на Microsoft. За Internet Explorer 9 и по-нови версии, след отваряне на "Tools"(Инструменти) и избор на "Manage add-ons..."(Управление на добавките), намерете и маркирайте в списъка добавката "Settings Class" и кликнете бутон "Enable"(Разрешаване).

   

 • Крайни срокове за приемане на нареждания за преводи

  Затвори

  • Междубанкови преводи в лева

  РИНГС - обслужва междубанкови преводи в лева, в реално време в България.

  Крайният срок за приемане на плащания, чрез РИНГС със срок на изпълнение същия работен ден е 15.00 ч.

  БИСЕРА - обслужва междубанкови преводи в лева.

  Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи през БИСЕРА със срок за изпълнение същия работен ден е 19.30 ч.

  Краен срок за приемане на нареждания за левови преводи към бюджета през БИСЕРА със срок за изпълнение същия работен ден е 15.00 ч.

  • Междубанкови преводи във валута

  SEPA е международна платежна система за извършване на междубанкови разплащания в евро към държави от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

  Експресни преводи през TARGET се изпълняват само в EUR към банки в държави от ЕИП, които участват в TARGET.

  SWIFT е международна платежна система за извършване на междубанкови разплащания във валута, различна от евро, към банки в страната и чужбина, както и преводи в евро към банки извън ЕИП.

  Крайният срок за приемане на междубанкови нареждания във валута, през онлайн и мобилно банкиране е 15.30 ч.

  Плащанията наредени след посочените по-горе часове се изпълняват на следващия работен ден.

 • Какво означава опцията "Незабавен (BLINK)" превод?

  Затвори

  Какво означава опцията „Незабавен (BLINK)“ превод?

  Изпълнение на превод през системата за Незабавни плащания (BLINK), 24/7 с близка до незабавната обработка и заверяване на сметката на получателя в рамките на секунди.

  Мога ли да наредя „Незабавен (BLINK)“ превод за сума над 30 000 лева?

  Не, за суми над 30 000 лева можете да използвате стандартен превод чрез изключване на опцията „Незабавен (BLINK)“ или с опция RINGS с такси съгласно Тарифата на банката.

  Каква е разликата между преводи със и без избрана опция „Незабавен (BLINK)“? Преводите без избрана опция „Незабавен (BLINK)“ се изпълняват като стандартен превод през системата БИСЕРА, само в работни дни до, 19:30 ч. Преводите с избрана опция „Незабавен (BLINK)“ се изпълняват 24/7 с близка до незабавната обработка и заверяване на сметката на получателя в рамките на секунди.

  Каква е разликата между „Незабавен (BLINK)“ и RINGS превод?

  Незабавен превод може да бъде нареден за суми до или равни на 30 000 BGN само към банка участник в схемата за незабавни плащания (BLINK), 24/7, с близка до незабавната обработка и заверяване на сметката на получателя в рамките на секунди. Опция RINGS е допустима и за суми до и над 30 000 лева, задължителна за суми над 100 000 лева, само в работни дни с по-висока такса, съгласно Тарифата на банката.

  Мога ли да направя „Незабавен (BLINK)“ превод с Бъдеща дата на изпълнение  (Бъдещ вальор)? Не.

  Мога ли да направя „Незабавен (BLINK)“ превод с изключена опция „Изпрати“ и да го изпратя по-късно? Да.

  На кого се изпраща нотификация за неуспешен Незабавен превод (BLINK) за бизнес клиенти? На представителя, създаващ платежното нареждане.

  Какво да направя, ако получа нотификация за неуспешен „Незабавен (BLINK)“ превод?

  Поради временно отпадане на някой от участниците в схемата за Незабавни плащания (BLINK), е необходимо да го наредите като стандартен превод, като изключите опцията за „Незабавен (BLINK)“ в платежното нареждане.

  Мога ли да получа „Незабавен (BLINK)“ превод по валутна сметка?

  Не, входящи незабавни преводи (BLINK) се приемат само ако сметката на получателя е в лева.

 • Проблеми при работа с ОББ Онлайн.

  Затвори

  Ако срещате проблеми при работа с ОББ Онлайн, направете следните настройки:

  • Обновете версията на браузъра си, тъй като новата версия на онлайн банкирането ни не е съвместима с браузъри, по-стари от Internet Explorer 10 и Firefox 47.
  • Изчистете кеш паметта на браузъра си, запазеният кеш, може да ви попречи да виждате актуално съдържание в реално време или да причини функционални проблеми.

  Инструкции как да изчистите кеш паметта на браузъра си:

  • За Internet Еxplorer , от менюто Tools (Инструменти), изберете Internet Options (Опции за интернет). Ще се зареди регистъра General (Основни), от графата Browsing History (Хронологията на браузъра) изберете бутона Delete (Изтриване), ще се отвори нов прозорец Delete Browsing History (Изтриване на хронологията на браузъра), където според предпочитанията ви може да изберете необходимата за вас опция и да изпълните изтриването с бутона Delete (Изтриване).
  • За Mozilla Firefox, от бутона Menu Button (Отваряне на меню), изберете History (История), натиснете бутона Clear Recent History (Изчистване на скорошната история), където според предпочитанията ви може да изберете необходимата за вас опция и да изпълните изтриването с бутона Delete (Изчистване).
  • За Google Chrome, от иконата на менюто на браузъра в горния десен ъгъл, изберете Settings (Настройки). Изберете бутона Clear browsing data (Изчистване на данните за сърфирането), където според предпочитанията ви може да изберете необходимата за вас опция и да изпълните изтриването с бутона Clear browsing data (Изчистване на данните за сърфирането).

  След като успешно изчистете кеш паметта, рестартирайте браузъра си.

 • Как да заредя платежни с импорт на файл?

  Затвори

  ОББ Онлайн предоставя възможност да заредите за обработка платежни документи в лева или валута, от предварително подготвен файл със зададен от банката TXT или XML формат. Системата извършва формален контрол на файла и след успешна проверка може да се премине към реално осчетоводяване на платежните документи.

  При структуриране на файловете моля, спазвайте следните указания:

  • Информация за изискванията и формата на файловете при избрана опция „Импорт на файл“ може да намерите тук
  • Информация за изискванията и формата на файловете при избрана опция „Масови плащания (файл)“ може да намерите тук
  • Информация за изискванията и формата на файловете при избрана опция „Пакетни плащания“ може да намерите тук

 • Експорт във файл на движение по сметка.

  Затвори

  Реализирана е възможност за експорт на данните към Excel, както и експорт в ASCII и XML формат.

   

  Информация за структурата на файловете в ASCII и XML формат може да намерите тук

   

 • Нареждане на работни заплати през ОББ Онлайн

  Затвори

  За удобство на клиентите ОББ приема обработването на заплати от всяка левова сметка, като в движението по сметката ще има един запис с общата сума на извършените преводи на заплати. Отделните плащания ще бъдат таксувани съгласно Тарифата за такси и комисиони за бизнес клиенти на ОББ (раздел Преводи - „Масово плащане на трудови възнаграждения“).

  За да добавите сметка за плащане на работни заплати, е необходимо да посетите Вашия обслужващ клон и да попълните Карта за промяна на данни за Онлайн банкиране, в която да опишете сметката и да посочите представителите оторизирани да се разпореждат със средствата по нея. Картата за промяна на данни може да бъде попълнена и подадена през портала за Дигитални заявки в ОББ Онлайн.

  Формат на файл със заплати:

  Файлове със заплати се:

  1. Приемат без ограничения – 24 часа по всяко време.

  2. Обработват в ОББ само в работните дни за банката до 16.30ч., като

  • При недостатъчна наличност по сметката или блокирана сметка, ако до 16.30ч. не се осигурят средства или не се вдигне блокировката, файлът ще бъде служебно отказан и няма да се обработи от банката. Ако по сметката постъпят средства или се вдигне блокировката преди 16:30ч., файлът ще се обработи без необходимост клиентът да го зарежда повторно.
  • Заредените файлове след крайния час и в неработните дни се обработват на първия работен ден.

  Чрез специално разработени справки в меню Работни заплати можете да проследите статуса на всяко отделно плащане. Предоставят се и допълнителни възможности за преглед, търсене и сортиране на наредените плащания.

 • Как се осъществява достъп до ОББ Онлайн, когато сме потребители към повече от един клиент на ОББ?

  Затвори

  Всеки потребител на ОББ Онлайн има свое единно потребителско име за вход, независимо от това колко достъпа са му предоставени. Достъпът до всички профили се осъществява посредством потребителското име и парола за вход, както и с еднократно генериран код за верификация. След вход в системата, от падащ списък ще имате възможност да превключвате между различните Ви профили.

 • Какво представлява Софтуерният и Хардуерният токън?

  Затвори

  Софтуерният и Хардуерният токън са средства за генериране на уникални кодове чрез сканиране на цветно (Cronto) изображение, които се използват за идентификация при вход и потвърждаване на плащания в онлайн банкирането. Те осигуряват максимална сигурност и отговарят изцяло на регулаторните изисквания на обновената Директива за платежни услуги (PSD2).

  Софтуерният токън е част от приложението ни за мобилно банкиране – ОББ Мобайл, а хардуерният токън е устройство, което може да получите от всеки клон на банката.

  Защо да използвам софтуерен или хардуерен токън?

  Работата с токън осигурява:

  • Сигурност - допълнителна защита при вход и извършване на банкови преводи
  • Универсалност – един токън за всички фирмени и лични сметки
  • Удобство - лесно за употреба
  • Мобилност - от всяка точка на света и по всяко време
  • Независимост - без SMS пароли

  Как да получа софтуерен или хардуерен токън?

  Ако сте избрали да използвате софтуерен токън, достатъчно е да свалите и активирате приложението за мобилното банкиране - ОББ Мобайл безплатно от Google Play и AppStore. Активирането става с потребител, парола за вход и допълнителен код за достъп, който ще получите със SMS съобщение. При активацията трябва да изберете начин за ползване- с ПИН или пръстов отпечатък.

  Хардуерен токън може да получите от всеки офис на банката, без предварителна заявка, като се заплаща еднократна такса за ползване съгласно Тарифата за такси и комисионни на ОББ. Активирането на хардуерния токън става през онлайн банкирането от меню „Профил“ с функцията „Активиране на хардуерен токън“, където можете да намерите и подробна инструкция. Ползването на токъна е защитено с ПИН код.

 • Как се използва токънът за вход и потвърждаване на плащания в ОББ Онлайн?

  Затвори

  Включването на хардуерния токън в режим за сканиране става с натискане на червения бутон в средата на устройството. За включване на софтуерния токън стартирайте приложението ОББ Мобайл на вашия телефон или таблет и натиснете бутона U-code в долната част на екрана.

  На страницата на онлайн банкирането на ОББ https://ebb.ubb.bg въведете потребител и парола. Натиснете бутона Вход. В новия екран сканирайте цветното изображение (т.н. QR код), като насочите камерата на телефона или хардуерния токън. След въвеждане на ПИН/Пръстов отпечатък на дисплея на устройството ще се генерира код. Въведете го под цветното изображение и натиснете бутона Потвърди.

  Как се използва токънът за подписване в ОББ Онлайн?

  Попълнете съответния платежен документ и натиснете бутона Потвърди. В новия екран сканирайте QR кода, като насочите камерата на телефона или хардуерния токън. Сравнете данните за сметката и сумата, изведени на екрана на устройството с тези в онлайн банкирането. Въведете генерирания код, за потвърждаване на плащането.

  Какво да направя при въвеждане на грешен ПИН код?

  След въвеждане на пет грешни ПИН кода приложението за мобилно банкиране се деактивира и трябва да стартирате отново стъпките за активацията му.

  При хардуерния токън след 5-ия грешен ПИН устройството се заключва. За да продължите работа с него, трябва да се свържете с Контактния център на телефон 0700 117 17, *7171 (+3592 483 1717 за връзка от чужбина) или да посетите клон на банката за отключването му и задаване на нов ПИН.

 • Мога ли да разпечатам PDF извлечение с движенията по сметката си?

  Затвори

  В меню „Движение по сметка“ е налична опцията “PDF извлечение”, от където имате възможност да генерирате и разпечатате извлечения от сметка за избран период от време.

  Извлеченията в PDF формат през електронното банкиране се генерират с честота, която сте заявили при откриването на сметката, като на един екран, системата може да визуализира до 60 броя извлечения едновременно. Промяната на честотата на генериране става в обслужващия клон.

 • Доверени бенефициенти

  Затвори

  ОББ Онлайн ви предоставя възможност да създадете списък с доверени бенефициенти – това е списък със сметки на ваши контрагенти, към които плащате регулярно. За сметките маркирани като такива, банката ще изиска еднократно потвърждаване на плащането с код, генериран от мобилен/хардуерен токън или изпратен със СМС съобщение, при първо плащане. При всяко следващо плащане към тази сметка няма да е необходимо да потвърждавате операцията с допълнителна парола.

  Справка за сметките, за които онлайн банкирането няма да изисква потвърждаване на плащанията при създаването им с допълнителна парола, можете да намерите в меню Плащания>> Шаблони и Доверени бенефициенти.

  За да добавите сметка към списъка, е достатъчно да направите плащане към съответния контрагент и в екрана за потвърждаване на плащането с допълнителна парола да маркирате опцията Доверен бенефициент.

  За да премахнете сметка от списъка, стартирайте от меню Плащания, функцията Шаблони и Доверени бенефициенти, изберете таба Доверени бенефициенти и с бутона Изтрий премахнете съответната сметка.

 • Извлечение по банкова сметка във формат МТ940

  Затвори

  Какво е извлечение формат МТ940?

  MT 940 е формат, разработен от S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), който се използва за изпращане и получаване на дневни извлечения по банкови сметки.

  С MT940 можете да получавате по електронен път всички кредитни и дебитни операции, отразени по вашата сметка/и, както и начален и краен баланс за деня. Извлечението се генерира в машинно-четим формат, което дава възможност да бъде импортиран във вашата ERP/счетоводната система.

  Как можете да заявите получаване на извлечение във формат МТ 940 за банкова сметка?

  ОББ АД предлага два канала за предоставяне на извлечения в този формат към своите клиенти.

  • През системата S.W.I.F.T - регистрацията се извършва от клиента чрез подаване на заявление в банков клон (Форма за регистрация може да намерите тук.)
  • През ОББ Онлайн – регистрацията се извършва самостоятелно от потребителя, който има права за наблюдение движения по сметка.

  Детайли за услугата и начина на активиране, може да откриете в при логин в ОББ онлайн, меню Сметки и Депозити | Управление на извлечения МТ940.

  Можете да заявите получаването на извлечение МТ940 по конкретна сметка едновременно и по двата канала - S.W.I.F.T и ОББ Онлайн

  Предимства на извлечение във формат МТ940

  • Широко използван и приложим формат от различни ERP/счетоводни системи, даващ възможност за автоматична обработка на информацията в документа.
  • Дава възможност за оптимизиране управлението и мониторинга на паричните потоци във вашата компания.